För våra hyresgäster

På stora delar av området har våra hyresgäster tillgång till trådlöst internet.

Servicebyrån i Campus Gräsvik erbjuder olika tjänster som posthantering, fika m.m. Telefon: 0730-889751.

Ni har tillgång till våra fina konferensrum i Campus Gräsvik 1 samt Campus Gräsvik 2. Vi kan också erbjuda videokonferens i Campus Gräsvik 4. Dessa bokar ni hos Servicebyrån.

Ni har även tillgång till vår friskvårdslokal i Campus Gräsvik 26. Där har ni möjlighet till redskapsträning. I anslutning till lokalen finns möjlighet att boka massage.

På området finns möjlghet att utöva yoga hos vår hyresgäst Blekinge Yogastudio på Campus Gräsvik 30. För mer information se www.blekingeyogastudio.se

Vi erbjuder också:

  • Förmånligt taxiavtal telefon: 0455-61 50 25
  • Möjlighet att låna elcykel på Servicebyrån i Campus Gräsvik 1
  • Parkering
  • Elbilsladdare

Kruthusen

Serviceanmälan

Ny detaljplan för Gräsvik har beslutats i kommunfullmäktige. Detaljplanen möjliggör utveckling mot en funktionsblandad stadsdel
med innovationsarena, utbildningslokaler, hotell, parkeringshus och andra funktioner som passar in i en central stadsdel

Se mer under Karlskrona kommuns hemsida https://www.karlskrona.se/nyheter-karlskrona-kommun/nya-m%C3%B6jligheter-att-utveckla-gr%C3%A4sviksomr%C3%A5det/

Lediga kontor i nyrenoverat kontorshotell på utvecklande Campus Gräsvik.

På Campus Gräsvik har vi dagsläget ca 50 olika företag som hyresgäster samt verksamheterna Almi, BBI, BlueScience Park samt Blekinge Tekniska Högskola.

Vi arbetar med att skapa mervärde för våra hyresgäster, vilket innebär att det finns tillgång till följande gemensamma funktioner i området:

– 9 st konferensrum i olika storlekar – Utbildningssal för 20 personer

– Friskvårdslokal

– Massagestol

– Elcyklar

– Relaxrum/vilrum

– Wifi i samtliga gemensamma utrymmen

– Pingisbord, tv spel

– Grill

– Laddplatser för elbilar

– Båtplats för de som väljer att ta båten till arbetet

 

Utveckling av området pågår hela tiden och just nu startar ett arbete med att förbättra utemiljön. I detta arbete ingår bl a utegym, utearbetsplatser, väderskydd för cyklar, utökning av laddplatser för elbilar.