bth-topbild

Blekinge Tekniska Högskola

Nedanför Campus Gräsvik ligger Blekinge Tekniska Högskola som består av flera sammanhängande byggnader. De äldre byggnaderna var ursprungligen militära och tillhörde Kungliga Karlskrona Grenadjärregemente.Den senaste byggnaden tillkom så sent som 2010 och fick miljöklass guld.

Högskolan ligger i en fantastisk miljö nära havet och med buss och tågförbindelser alldeles nära är det lätt att ta sig hit.

Entrébyggnaden fick Karlskrona kommuns nybyggnadspris år 2011. Den har stora ljusinsläpp med ljusa färger i rummen. Det är en rund, geometriskt optimalt utformad byggnadskropp i cederträ med sedumtak. Byggnaden har solceller och vindkraft för elproduktion samt solfångare för värmeproduktion. Behovsanpassad och närvarostyrd ventilation, värme och kyla samt närvaro- och dagsljusstyrd belysning.

Kruthusen

Lokalansvarig

Christian Lundmark
Fastighetsutvecklare
christian.lundmark@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 95

Nu pågår samråd för ny detaljplanen där syftet är att pröva möjligheten att utveckla Gräsvik till en funktionsblandad stadsdel med ny bebyggelse som innehåller en flexibel användning.

Läs mer på kruthusen.se eller vid receptionen i Campus Gräsvik 1. Se även under Karlskrona kommuns hemsida: https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-1-mfl/

Lediga kontor i kontorshotell på utvecklande Campus Gräsvik . Våren 2016 uppgraderades Campus Gräsvik till att bli Blue Science Park med målet att göra hela området till en attraktivare utvecklingsmiljö. Här finns också TelecomCity som är ett av Sveriges mest framgångsrika affärsnätverk inom IT och Telecom.