Kruthusen företagsfastigheter

Kruthusen hyr ut moderna lokaler i attraktiva lägen i Karlskrona.
Du som är företagare och vill etablera dig i Karlskrona är välkommen att kontakta oss på Kruthusen Företagsfastigheter.

Vi erbjuder moderna och prisvärda lokaler i attraktiva lägen i Karlskrona. Vi är stolta över att företagen valt att etablera sig i våra lokaler på Campus Gräsvik. Dit lockas allt fler företag inom främst IT- och mediabranschen. I området ligger också BTH, Blekinge Tekniska Högskola som samarbetar med många av våra hyresgäster.

Utöver detta äger Kruthusen Företagsfastigheter också två funktionella industribyar som ligger på Gullbernavägen och Tennvägen. Vi äger också exploataringsomrdået Rosenholms udde.

Kruthusen Företagsfastigheter är ett kommunägt bolag vars målsättning är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas i Karlskrona. Vårt kontor ligger på Ronnebygatan 2, i centrala Karlskrona, en fastighet som vi också äger.

Kruthusen

Styrelsen består av:

  • Mats Andersson Ordförande (c)
  • Jan Lennartsson Vice ordförande (m)
  • Ivar Wenster Ledamot (s)
  • Birgitta Möller Ledamot (s)
  • Charlotta Antman Ledamot (sd)
  • Jörgen Estgren Suppleant (s)
  • Gabriella Mathisson (m)
  • Per Petersson Suppleant (c)

Nu pågår samråd för ny detaljplanen där syftet är att pröva möjligheten att utveckla Gräsvik till en funktionsblandad stadsdel med ny bebyggelse som innehåller en flexibel användning.

Läs mer på kruthusen.se eller vid receptionen i Campus Gräsvik 1. Se även under Karlskrona kommuns hemsida: https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-1-mfl/

Lediga kontor i kontorshotell på utvecklande Campus Gräsvik . Våren 2016 uppgraderades Campus Gräsvik till att bli Blue Science Park med målet att göra hela området till en attraktivare utvecklingsmiljö. Här finns också TelecomCity som är ett av Sveriges mest framgångsrika affärsnätverk inom IT och Telecom.