Lediga lokaler

Nu pågår samråd för ny detaljplanen där syftet är att pröva möjligheten att utveckla Gräsvik till en funktionsblandad stadsdel med ny bebyggelse som innehåller en flexibel användning.

Läs mer på kruthusen.se eller vid receptionen i Campus Gräsvik 1. Se även under Karlskrona kommuns hemsida: https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-1-mfl/

Lediga kontor i nyrenoverat kontorshotell på utvecklande Campus Gräsvik.

På Campus Gräsvik har vi dagsläget ca 50 olika företag som hyresgäster samt verksamheterna Almi, BBI, BlueScience Park samt Blekinge Tekniska Högskola.

Vi arbetar med att skapa mervärde för våra hyresgäster, vilket innebär att det finns tillgång till följande gemensamma funktioner i området:

– 9 st konferensrum i olika storlekar – Utbildningssal för 20 personer

– Friskvårdslokal

– Massagestol

– Elcyklar

– Relaxrum/vilrum

– Wifi i samtliga gemensamma utrymmen

– Pingisbord, tv spel

– Grill

– Laddplatser för elbilar

– Båtplats för de som väljer att ta båten till arbetet

 

Utveckling av området pågår hela tiden och just nu startar ett arbete med att förbättra utemiljön. I detta arbete ingår bl a utegym, utearbetsplatser, väderskydd för cyklar, utökning av laddplatser för elbilar.

Christian Lundmark

VD

Christian Lundmark har det övergripande ansvaret för fastighetsbolagets utveckling. Han marknadsför lokalerna för nya hyresgäster och hjälper redan inhyrda företag som vill utöka eller förändra sina lokaler.

christian.lundmark@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 95

 

Marie Olsson

VD-assistent

Marie Olsson sköter de administrativa sysslorna på Kruthusen Företagsfastigheter. Till henne ringer hyresgästerna när det är fel i fastigheten eller om de vill ställa frågor om fakturor, nycklar och hyror.

marie.olsson@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 90

Christian Lundmark

Fastighetsutvecklare

Christian Lundmark ansvarar för drift och utveckling av Campus Gräsvik, BTH samt Blekingehuset. Han sköter kontakten med hyresgästerna och ansvarar för förvaltning och utveckling av fastigheterna.

christian.lundmark@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 95

Magnus Lindh

Fastighetsutvecklare

Magnus Lindh ansvarar för drift och utveckling av de två industribyarna på Tennvägen och Gullbernavägen, vår fastighet på Utövägen, samt Rosenholms Udde. Han sköter kontakten med hyresgästerna och ansvarar för förvaltning och utveckling av fastigheterna.

magnus.lindh@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 91

Kruthusen

Nu pågår samråd för ny detaljplanen där syftet är att pröva möjligheten att utveckla Gräsvik till en funktionsblandad stadsdel med ny bebyggelse som innehåller en flexibel användning.

Läs mer på kruthusen.se eller vid receptionen i Campus Gräsvik 1. Se även under Karlskrona kommuns hemsida: https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-1-mfl/

Lediga kontor i nyrenoverat kontorshotell på utvecklande Campus Gräsvik.

På Campus Gräsvik har vi dagsläget ca 50 olika företag som hyresgäster samt verksamheterna Almi, BBI, BlueScience Park samt Blekinge Tekniska Högskola.

Vi arbetar med att skapa mervärde för våra hyresgäster, vilket innebär att det finns tillgång till följande gemensamma funktioner i området:

– 9 st konferensrum i olika storlekar – Utbildningssal för 20 personer

– Friskvårdslokal

– Massagestol

– Elcyklar

– Relaxrum/vilrum

– Wifi i samtliga gemensamma utrymmen

– Pingisbord, tv spel

– Grill

– Laddplatser för elbilar

– Båtplats för de som väljer att ta båten till arbetet

 

Utveckling av området pågår hela tiden och just nu startar ett arbete med att förbättra utemiljön. I detta arbete ingår bl a utegym, utearbetsplatser, väderskydd för cyklar, utökning av laddplatser för elbilar.