Kontakta oss

Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ronnebygatan 2, 371 32 Karlskrona

0455-30 33 90
info@kruthusen.se

Christian Lundmark

VD

Christian Lundmark har det övergripande ansvaret för fastighetsbolagets utveckling. Christian marknadsför lokalerna för nya hyresgäster och hjälper redan inhyrda företag som vill utöka eller förändra sina lokaler.

christian.lundmark@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 95

 

Marie Olsson

VD-assistent

Marie Olsson sköter de administrativa sysslorna på Kruthusen Företagsfastigheter. Till Marie ringer hyresgästerna när det är fel i fastigheten eller om de vill ställa frågor om fakturor, nycklar och hyror.

marie.olsson@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 90

Christian Lundmark

Fastighetsutvecklare

Christian Lundmark ansvarar för drift och utveckling av Campus Gräsvik, BTH samt Blekingehuset. Christian sköter kontakten med hyresgästerna och ansvarar för förvaltning och utveckling av fastigheterna.

christian.lundmark@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 95

Magnus Lindh

Fastighetsutvecklare

Magnus Lindh ansvarar för drift och utveckling av de två industribyarna på Tennvägen och Gullbernavägen, vår fastighet på Utövägen, samt Rosenholms Udde. Han sköter kontakten med hyresgästerna och ansvarar för förvaltning och utveckling av fastigheterna.

magnus.lindh@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 91

Kruthusen

Nu pågår samråd för ny detaljplanen där syftet är att pröva möjligheten att utveckla Gräsvik till en funktionsblandad stadsdel med ny bebyggelse som innehåller en flexibel användning.

Läs mer på kruthusen.se eller vid receptionen i Campus Gräsvik 1. Se även under Karlskrona kommuns hemsida: https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-1-mfl/

Lediga kontor i kontorshotell på utvecklande Campus Gräsvik . Våren 2016 uppgraderades Campus Gräsvik till att bli Blue Science Park med målet att göra hela området till en attraktivare utvecklingsmiljö. Här finns också TelecomCity som är ett av Sveriges mest framgångsrika affärsnätverk inom IT och Telecom.