Campus Gräsvik
– Översiktskarta

cg_karta_detalj_index

Kruthusen

Namnlista över områdena

 • 1 Campus Gräsvik 1
 • 2 Campus Gräsvik 2
 • 3 Campus Gräsvik 3
 • 4 Campus Gräsvik 4
 • 5 Campus Gräsvik 5
 • 6 Studentbostäder ägda av Modul 1
 • 7 Telenor (ägs ej av Kruthusen)
 • 8 Campus Gräsvik 8
 • 9 Blekinge Tekniska Högskola
 • 10 Studentbostäder ägs av AB Karlskronahem
 • 11 Villa Oscar
 • 24 Campus Gräsvik 24
 • 26 Campus Gräsvik 26
 • 28-30 Campus Gräsvik 28-30

Nu pågår samråd för ny detaljplanen där syftet är att pröva möjligheten att utveckla Gräsvik till en funktionsblandad stadsdel med ny bebyggelse som innehåller en flexibel användning.

Läs mer på kruthusen.se eller vid receptionen i Campus Gräsvik 1. Se även under Karlskrona kommuns hemsida: https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-1-mfl/

Lediga kontor i kontorshotell på utvecklande Campus Gräsvik . Våren 2016 uppgraderades Campus Gräsvik till att bli Blue Science Park med målet att göra hela området till en attraktivare utvecklingsmiljö. Här finns också TelecomCity som är ett av Sveriges mest framgångsrika affärsnätverk inom IT och Telecom.