TENN14, Kruthusens nya företagshotell för lager, industri och byggföretag

Du kan besöka TENN14 i Virtual Reality här >>

En fastighet i tiden, indraget fiber till varje lokal bara att välja leverantör på karlskronaporten.net. Värme, tryckluft, kaffemaskin, fullt möblerade konferensrum, kök, och entré samt städning av gemensamma delar ingår i hyran.

Gemensamma omklädningsrum med dusch och bastu för både damer och herrar, en inbjudande och pampig entré hälsar både hyresgäster och kunder välkomna.

Just nu har vi ett antal lediga lokaler på ca: 158 kvadratmeter inkl. gemensamma delar för uthyrning.

Kontakt:
Magnus Lindh
magnus.lindh@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 91

Kruthusen

Hyresgästlista TENN14

  • 360Sydost
  • Aqualon Waterjet Technology
  • Kvarnen Mark & Fastighetsservice
  • LR Installation
  • Möcklö Måleri
  • OCAB i Kalmar
  • Tammp
  • Telarco

Lokalansvarig

Magnus Lindh
Fastighetsutvecklare
magnus.lindh@karlskrona.se
Tel: 0455-30 33 91

Nu pågår samråd för ny detaljplanen där syftet är att pröva möjligheten att utveckla Gräsvik till en funktionsblandad stadsdel med ny bebyggelse som innehåller en flexibel användning.

Läs mer på kruthusen.se eller vid receptionen i Campus Gräsvik 1. Se även under Karlskrona kommuns hemsida: https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-1-mfl/

Lediga kontor i kontorshotell på utvecklande Campus Gräsvik . Våren 2016 uppgraderades Campus Gräsvik till att bli Blue Science Park med målet att göra hela området till en attraktivare utvecklingsmiljö. Här finns också TelecomCity som är ett av Sveriges mest framgångsrika affärsnätverk inom IT och Telecom.